Movie review score
5
ACP Jai Dixit dhe më të mirë shoku i tij Ali merr një hajdut ndërkombëtar i njohur vetëm si z A. Ata do të jenë në gjendje për të kapur atë?