Movie review score
5

A New Jersey guy dedicated to his family, friends, and church, develops unrealistic expectations from watching porn and works to find happiness and intimacy with his potential true love.

Një djalë nga New Jersey i përkushtuar për familjen e tij, shokët, dhe kishën, zhvillon pritjet jorealiste nga shikimi pornografisë dhe punon për të gjetur lumturi dhe intimitet me dashurinë e tij të mundshëm vërtetë.

Kujdes: Filmi permban skena te forta EROTIKE 

Info: You TubeIMDb
Shiko: PutlockerVidtoMovreel
Shkarko: Movreel


Lere nje koment lidhur me filmin