Movie review score
5

An imprisoned vampire, Barnabas Collins, is set free and returns to his ancestral home, where his dysfunctional descendants are in need of his protection.

Një vampir i burgosur, Barnaba Collins, është liruar dhe kthehet në shtëpinë e tij stërgjyshërore, ku pasardhësit e tij jofunksionalë kanë nevojë për mbrojtjen e tij…

Info: ImdbYoutube
Shiko: Nowvideo
Lere nje koment lidhur me filmin