Movie review score
5

After making their way through high school (twice), big changes are in store for officers Schmidt and Jenko when they go deep undercover at a local college.

Pas kalimit të shkollës së mesme (dy herë), oficerët Shmid dhe Xhenko përballen me ndryshime të mëdha kur infiltrohen në një universitet vendor.

Info: imbdYouTube
Shiko: NovamovVideoweedNowvideoPromptfile,Vidto
Shkarko: NosuploadLere nje koment lidhur me filmin